Kacper Smoliński
Jazz Harmonica Player
Badach / Napiórkowski / Herdzin
Dire Straits Symfonicznie